Правила & Условия

Въведение

Преди да направите поръчка, трябва да прочетете тези Общи условия в пъленият им размер. Ако не сте съгласни с някое от тези Общи условия, няма да приемем поръчката Ви.

Посетителите на възраст под 18 години не трябва да се регистрират в този уебсайт или да ни предоставят информация.

Полагаме оргомно внимание, представяйки продуктите на нашия уебсайт възможно най-точно. Въпреки това изображенията, които виждате, ще зависят от дисплея и цветовите възможности на монитора. Ето защо не можем да гарантираме, че изображенията на продуктите, които виждате, са точно представяне на действителната стока.

Също така за някои изображения използваме примери, което означава, че действителната опаковка ще изглежда различно. Това се споменава под снимката.

Приемане на поръчката Ви

Скоро след като сте направили поръчка при нас, ще Ви бъде изпратен имейл с потвърждение и ще Ви се обадим по телефона за да я потвърдите.

Приемането на поръчката и изпълнението на договора между страните ще се извърши, когато поръчката Ви бъде изпратена, освен ако не сте анулирали поръчката в съответствие с инструкциите за анулиране на поръчка, посочени по-долу. Ние ще приемем плащането за Вашите стоки при подаване на Вашата поръчка.

Неприемането на поръчка може да е резултат от едно от следните условия:

 • Продуктът, който сте поръчали, е изчерпан – вижте ‘Наличност на продукта’;
 • Невъзможност да получим вашето плащане;
 • Идентифициране на грешка при ценообразуването или в описанието на продукта;
 • Неспазването на критериите за поръчка, посочени в Общите условия;
 • Поръчките по интернет ще бъдат потвърдени по имейл и телефон;
 • Анулиране на поръчка. Ако желаете да анулирате поръчката си, моля, свържете се с нас, като ни изпратите имейл, в който заявите намерението си да анулирате поръчката.

Моля, обърнете внимание, че правото Ви да върнете стоката не се отнася за определени продукти – капсули и аксесоари.

Повече подробности са посочени в нашата Политика за връщане.

Имайте предвид, че разходите за доставката ще трябва да бъдат заплатени от клиента.

Методи за плащане

Ние приемаме плащания с Наложен платеж.

Ценова политика

Цените показани на нашият уебсайт са в лева и са с включено ДДС.

Цените не включват доставка.

Цените могат да се променят и офертите могат да бъдат оттеглени по всяко време.

Наличност / Информация за продукта

Предлагаме продукти на нашия уебсайт, които са внимателно подбрани за онлайн пазаруване. Цените на продуктите могат да се променят от време на време. Ако поръчаните от Вас артикули не са налични, ако са обект на внос, който закъснява или цената е по-висока от посочената в поръчката Ви, ще се опитаме да се свържем с вас на имейл адреса, който сте посочили при извършване на поръчката. Ако не можем да се свържем с вас или не получим отговор на по телефона или на майла поръчката няма да бъде изпратена.

Информация за доставка

Доставките се изпълняват с куриерска компания Спиди.

Цените, показани на нашия уебсайт, не включват доставка. Времето за доставка не е от съществено значение по отношение на този договор.

Във всеки един момент юридическото и справедливо право на собственост върху поръчаните стоки няма да преминат към Вас и ще направят това само и единствено ако сме получили пълното плащане за стоките.

Връщане и Рекламации

Рекламации

 1. Законова гаранция

За всички Бо Продукти, които  сте закупили от електронния магазин като Клиенти, Вие разполагате с правата произтичащи от законовата гаранция за съответствието на стоките с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Продавачът е длъжен да Ви предаде Продукт, който съответства на договора за продажба (онлайн покупка).  Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с договора, която съществува при предаването на Продукта и се прояви до две години след предаването му, дори и да не е знаел за несъответствието.

Вие имате право на рекламация за всяко несъответствие на закупения Продукт с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставения Продукт с договора Вие имате право да предявите рекламация, като поискате от Продавача да приведе Продукта в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай можете да избирате между извършване на ремонт на Продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Рекламацията на Продукти по законовата гаранция може да се предяви до две години от получаването на Продукта.  Несъответствие на Продукта с договора за онлайн покупка, което се прояви до 6 месеца след предаване на Продукта, се смята, че е съществувало при предаването му, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на Продукта или на характера на несъответствието. Вие не може да оспорите съответствието на Продукта с договора за продажбата, когато при сключването на договора за онлайн покупка сте знаели или не сте могли да не знаете за несъответствието.

Рекламацията се предявява писмено пред Бо Вейпинг,  Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Вие задължително трябва да приложите и документите, на които се основава претенцията Ви:  касова бележка или фактура,  както и протоколи, актове или други документи, установяващи покупката на  Продукта от клиента. В случай, че разполагате с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации при дефект се извършва на адреса на уторизираните от  Бо Вейпинг България Сервизи или чрез подаване на сигнал на contacts@bovaping.bg Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Вас.

В случай че при доставката на Продукта, предмет на договора за онлайн покупка, Вие сте го приели без забележки, продуктът се смята одобрен и всички последващи претенции (рекламации) за явни недостатъци на Продукта, ще се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от Продавача. За явни недостатъци се считат всички дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на Продукта и/или неговата опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсващи части/аксесоари/принадлежности, както и всички и всякакви други отклонения и несъответствия, които сте узнали или не бихте могли да не узнаете при обикновен преглед при доставката на Продукта.

Вие имате право да предявите рекламация на Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  Продукта е предоставена и търговска гаранция.

Вашите права във връзка със законовата гаранция на Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава V-та, раздели II-ри и III-ти от Закона за защита на потребителите.

 1. Търговска гаранция

За продукти, представляващи електронни устройства, които сте закупили от електронния магазин,  Вие разполагате и с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 24 месеца от датата на покупката.

По силата на търговската гаранция Вие имате право на ремонт или замяна на всички компоненти на устройствата, които са дефектни по отношение на материалите или изработката, при условие, че  са използвани в съответствие с инструкциите, дадени в придружаващата ги документация и  са предмет на валидно предявена рекламация по търговската гаранция. Търговската гаранция не покрива посочените тук случаи:

а) повреда, дължаща се на нормално износване;

б) козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупване на корпуса и др.);

в) повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности и огън;

г) неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт;

д) повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или в сервиз, който не е оторизиран от производителя;

е) повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, придружаващи устройството.

За да предявите рекламация по търговската гаранция Вие трябва:

(i)           Да посетите оторизиран сервиз на Бо Вейпинг ( може да ги откриете на картата https://bovaping.bg/%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8F/ отбелязани с червен маркер.

(ii)       Ако живеете в вруг град, където няма сервиз на Бо Вейпинг, моля свържете се с нас на contacts@bovaping.bg и ние ще организираме процеса за Вас.

Търговската гаранция не оказва влияние върху законовите Ви права като потребител, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

   Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

   Чл. 117. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

 (2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.

   Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

   Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

 (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

 (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Можете да получите съдействие и информация във връзка с процедурата по гаранционно обслужване и рекламации от Центъра за обслужване на клиенти на Бо Вейпинг България на: contact@bovaping.bg

 

Информация относно Упражняване Правото на Рекламация

Продуктът трябва да бъде върнат:

 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходима с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка, така както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

Ако се откажете от договора, Продавачът ще Ви възстанови всички плащания, които е получил от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сте информирали Продавача за решението си за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато Вие не представите доказателства, че сте изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Продавачът ще възстанови платените от Вас суми, като използва същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените Продукти, освен ако Вие изрично не сте се съгласили за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други) са за Ваша сметка и не се възстановяват от Продавача.

В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати,  Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.

Указания за връщане

За случайте на рекламации на стоки от градове, където все още нямаме сервиз – изпратете стоката с препоръчана поща или друг сигурен начин на доставка, като запазите разписката, докато не получите кредит за връщането си. Доказателството за изпращане не е доказателство за получаване. Моля, обърнете внимание, че разходите за връщане не са заплатени предварително. Пощенски или други разходи за връщане ще бъдат отговорност на клиента и ще бъдат възстановени от нас само в случай на повредени, дефектни или неправилно доставени стоки. Трябва да върнете стоките, заедно с тяхната опаковка, в същото състояние, както сте ги закупили. Връщанията се изпращат на ваш риск.

Общи условия

Ние можем да променяме тези Общи условия по всяко време. Ако някое от тези условия е невалидно или неприложимо, останалата част от тези правила и условия ще продължат да имат пълна сила и действие.